Podręczniki

Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz są z założenia cennym narzędziem, niezbędnym dla efektywnego procesu nauczania języka polskiego poza granicami kraju. Ułatwiają pracę nauczycielowi, który musi się zmierzyć ze specyfiką nauczania tego języka na obczyźnie, przełamując stereotypy i metodyczną rutynę wyniesioną z Polski. Oszczędzają mu czas potrzebny na przygotowanie się do lekcji, zawierają bowiem wiele materiału poglądowego oraz dodatkowych wiadomości i ciekawostek.
Treści czytanek, polecenia podtekstowe nie są ani za łatwe, ani za trudne. Mają wystarczającą ilość ćwiczeń przeznaczonych na słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Wspomniane podręczniki spełniają zarówno funkcje językowe, jak i kulturowe tworząc podstawę do porównań kultury polskiej z kulturą kraju ich zamieszkania. Wzmacniają w uczniach poczucie wartości bycia Polakiem poprzez poznanie dorobku takich znakomitości jak: Kopernik, Kościuszko, Pułaski, Maria Skłodowska-Curie, Chopin, Paderewski, Moniuszko, Wieniawski, Jan Paweł II……..

Zawierają ciągłość wiedzy o Polsce, jej historię, tradycje, obrzędy i zwyczaje. Uczą tolerancji, przełamywania uprzedzeń i stereotypów tak ważnych zachowań w wielokulturowym społeczeństwie.
Mają atrakcyjną szatę graficzną, z dobitnym zaznaczeniem rzeczy ważnych, wiadomości do zapamiętania oraz słowniczkiem. Podzielone są na cotygodniowe bloki tematyczne ułatwiające uczniowi nadrobienie zaległości w przypadku nieobecności na lekcji. Ponieważ napisane zostały przez tego samego autora,
gwarantują kontynuację merytoryczną i metodyczną. Razem stanowią wspaniałą całość o wysokich walorach językowych, poznawczych i wychowawczych.

link do podręczników http://www.podreczniki.net/podreczniki.htm