W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ DLA UCZNIÓW POLSKICH UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ
(MACIERZ SZKOLNA W LONDYNIE)