Czego uczymy


Nauka w naszej szkole odbywa się w dwóch oddziałach: przedszkolnym, w skład którego wchodzą grupy – Maluszki, Starszaki i Zerówka oraz szkolnym, obejmujący klasy szkoły podstawowej od klasy I – VI.

Realizujemy autorski program nauczania, oparty na podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się poza granicami oraz na elementach podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W naszej szkole główny nacisk został położony na pielęgnowanie i doskonalenie polskiej mowy wśród naszych uczniów, a szczególnie na rozwijaniu takich kompetencji językowych, jak:

  • mówienie, pisanie i czytanie.

Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi uczniowie nie tylko prawidłowo posługiwali się i komunikowali w języku polskim, ale by przede wszystkim potrafili docenić jego piękno, jako języka literackiego, czuli do niego przywiązanie, a także dumę z bycia świadomymi użytkownikami naszego trudnego, ale jakże pięknego języka polskiego.

Realizujemy te założenia nie tylko poprzez prowadzenie ciekawych i inspirujących lekcji, ale również poprzez wyjazdy to teatru, udział w polskich przedstawieniach, czy konkursach, promujących i popularyzujących naszą mowę ojczystą.

Zajęcia w naszej szkole obejmują naukę:

  • języka polskiego
  • historii i kultury polskiej
  • przyrody i geografii Polski
  • polskiego folkloru i zwyczajów