O Szkole

Nasza szkoła ma na celu nauczanie języka polskiego, historii oraz geografii Polski.
Staramy się pielęgnować polskie tradycje, obyczaje i promować polską kulturę. Chcemy wspomagać polską społeczność w Cheltenham i okolicach.