Cena za rok szkolny 2022-23

Dyrekcja Polskiej Szkoły prosi o dokładne zapoznanie sie z treścią regulaminu i zasadami opłat w roku szkolnym 2022/2023

 I Semestr od 01.09.2022

Pierwsze dziecko

£280

to tylko £5 za godzinę lekcyjną!

Drugie dziecko

£250

to tylko £4,45 za godzinę lekcyjną!

Trzecie dziecko

Gratis

 II Semestr od 30.01.2023

Pierwsze dziecko

£280

to tylko £5 za godzinę lekcyjną!

Drugie dziecko

£250

to tylko £4,45 za godzinę lekcyjną!

Trzecie dziecko

Gratis

W przypadku nie dotrzymania w/w terminow zostanie doliczona opłata dodatkowa w wysokości £25 za każdy miesiąc zwłoki.