OLIGOFRENOPEDAGOG – Pedagog specjalny

Ofertę kierujemy do rodziców i dzieci ze złożonym problemami rozwojowymi, językowym i edukacyjnymi w celu wspierania, diagnozy oraz kompleksowej terapii zaburzeń psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna ( we współpracy z logopedą) obejmuje analizę wszystkich funkcji psychomotorycznych oraz języka. Dzięki temu można określić, na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko oraz wyszczególnić jego braki. Jest  to punkt wyjścia do ustalenia indywidualnego szczegółowego planu oraz rozpoczęcie terapii.
Oferta dotyczy m.in. dzieci z następującymi zaburzeniami:
dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego,
-dzieci z zaburzeniami zachowania,
-dzieci z autyzmem,
-dzieci z zespołem Aspergera
-dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu i wzroku,
-dzieci z zespołem Downa,
-dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
-dzieci z deficytami i problemami edukacyjnymi
-dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
-dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
-dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,
Diagnoza- w oparciu o analizę dokumentów specjalistycznych, obserwację dziecka, wywiad  z rodzicami, konsultacje ze specjalistami i nauczycielami oraz o Profil Psychoedukacyjny PEP-R  E.Schoplera – (diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju)
Czas badania testem PEP-R jest uzależniony od wieku dziecka. Badanie jest zazwyczaj rozłożone na 3-4 spotkania po 60 minut.
Oferujemy również możliwość opracowania indywidualnego planu terapii dla dziecka na podstawie wyników badania. Zajęcia terapeutyczne opierają się na ćwiczeniach z każdej z badanych sfer, czyli:
Naśladowanie, które ma znaczący wpływ na rozwój ruchowy oraz rozwój mowy i komunikacji
Percepcja wzrokowa i słuchowa, stanowiące podstawę uczenia się
Motoryka mała  – sprawność dłoni, która jest podstawą m.in. samoobsługi, pisania i wielu innych umiejętności
Motoryka duża – globalny rozwój ruchowy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa – niezbędna dla skutecznego uczenia się
Czynności poznawcze – rozwijanie funkcji umysłowych dziecka Komunikacja i mowa czynna
Terapia – (indywidualna lub w małych 2-3 osobowych grupach) w celu celu stymulacji psychoruchowej oraz rozwoju emocjonalno-społecznego i językowego dziecka. Indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno- terapeutyczne prowadzone będa w oparciu o Indywidualny Program dla każdego dziecka, zawierajacy zestaw ćwiczeń i zadań, prowadzonych zarówno podczas terapii w szkole, jak też wskazanych do kontynuowania i utrwalania w domu.
TERAPIĘ PROWADZI:
mgr Ewa Czerechowicz – oligofrenopedagog
Cennik
– konsultacja indywidualna/30 min    cena: 15 FUNTÓW
– zajęcia terapeutyczne/ 30 min-60 min( w zależności od potrzeb rozwojowych i wieku dziecka)  
 cena: 35 FUNTÓW  
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT  MAILOWY : 
polskaszkola.cheltenham@gmail.com