polska_szkola

Osoby zainteresowane:

  • pracą nauczyciela
  • praktyka zawodową
  • wolontariatem

w Polskiej Szkole w Cheltenham prosimy o wysłanie CV na email

info@polskaszkolawcheltenham.co.uk