Formularz Rejestracyjny

Niniejszy formularz stanowi część wymagań prawnych niezbędnych do funkcjonowania Szkoły

Prosimy o jego rzetelne wypełnienie oraz aktualizacje danych każdorazowo jeżeli ulegają zmianie.

Step 1 of 7 - Dane ucznia

14%
  • 0: Zerowy 1. Podstawowy 2. Srednio zaawansowany 3. Zaawansowany 4. Biegły

Zapisy krok po kroku.

Rodzice uczniów uczęszczających do Polskiej Szkoły w Cheltenham,
którzy są zainteresowani kontynuacją nauki od września 2022, proszeni są o:

  1. Złożenie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca 2022.
  2. Zgloszenia w tym terminie mają pierwszeństwo oraz gwarantowane miejsce
  3. Po złozeniu formularza otrzymają Państwo fakturę w wysokości £100 – zaliczka
  4. Zaliczkę prosimy wpłacić w terminie podanym na fakturze, w tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury INV-xxxx
  5. Miejsce w szkole oraz klasa zostanie potwierdzona po otrzymaniu przez nas zaliczki

Rodzice uczniów pragnących rozpocząć naukę w Polskiej Szkole w Cheltenham,
od września 2022, proszeni są o:

  1. Złożenie formularza zgłoszeniowego do 31 lipca 2022.
  2. Po złozeniu formularza otrzymają Państwo fakturę w wysokości £100 – zaliczka
  3. Zaliczkę prosimy wpłacić w terminie podanym na fakturze, w tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury INV-xxxx
  4. Po otrzymaniu przez nas zaliczki przeprowadzone zostaną indywidualne testy kwalifikacyjne po ktorych dziecko zostanie wspisane na listę uczniów

Rejestracje dokonane po podanych terminach zostaną obarczone dodatkowymi kosztami administracyjnymi w wysokości £25

Zapisy w trakcie trwania roku szkolnego.

1. Należy wypełnić aplikację online lub wysłać na adres szkoły o przyjeciu decyduje
data dostarczenia lub nadesłania aplikacji. Rodzice lub opiekunowie będa
powiadomieni telefonicznie/mailowo przez administrację o przyjęciu ucznia do
Polskiej Szkoły w Cheltenham.
2. Ostateczny termin zapisu dziecka upływa na dzień 31 lipca każdego roku
po upływie tej daty nie gwarantujemy miejsc.

3. Osoby zainteresowane zapisem dziecka w TRAKCIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO
proszeni są o skontaktowanie sie z
Panią Dyrektor Marzeną Żyłka pod numerem 07776331002
4. Przy uzyskaniu zgody Dyrekcji nalezy wypełnić aplikacje, która znajduje sie poniżej.
lub pobrac aplikacje i dostarczyc do administracji polskiej szkoły.
5. Należy uiścić opłatę za szkołę, informacji udziela administracja szkoły.
6. Należy zapoznać się z kalendarzem szkolnym.
7. Zakupić podręcznik/ćwiczenia wskazane przez nauczyciela.
8. Zaopatrzyć dziecko w zeszyty i przybory szkolne, piórnik.
9. Zaopatrzyć dziecko w drugie śniadanie i napój.