Kurs przygotowawczy do egzaminu GCSE z języka polskiego

Zapraszamy na kurs przygotowawczy do egzaminu GCSE z języka polskiego, który prowadzony jest w miłej i przyjaznej atmosferze, przez wykwalifikowanego i doświadczonego nauczyciela polonistę.

Podczas kursu, uczniowie zostaną przygotowani pod kątem czterech części egzaminu GCSE z języka polskiego. Są nimi: Writing, Speaking, Listening  i Reading (pisanie, mówienie, słuchanie i czytanie). Omówione zostaną zagadnienia polskiej gramatyki, ortografii, stylistyki oraz interpunkcji. Udoskonalimy również umiejętność sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie oraz piśmie, a także umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Wyniki z egzaminu GCSE z języka polskiego mogą pomóc w przyszłej edukacji. Warto zatem zaangażować się w naukę języka polskiego już dziś, aby zaowocowała ona sukcesem i realizacją marzeń w przyszłości.

 

Przygotowanie do egzaminu A-level z języka polskiego

 

Prowadzimy również przygotowania do egzaminów A-level z języka polskiego, który uczniowie zdają w wieku 16-18 lat. Egzamin  A-level (General Certificate of Education Advanced Level) składa się z dwóch części: egzaminu AS ( Advanced Subsidiory) i egzaminu A2 ( Advanced Level), które zwykle uczniowie zdają oddzielnie. Przygotowanie do egzaminu trwa zazwyczaj dwa lata, a sam egzamin przeprowadzany jest tylko raz w roku. Dyplom A-level pozwala podjąć studia na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach.

W trakcie kursu zostanie omówiony cały materiał wymagany na egzaminie, a także zagadnienia i tematy egzaminacyjne. Będziemy ćwiczyć techniki pisania i odpowiadania na pytania, a także zwrócimy uwagę na powszechne błędy.

 

Termin spotkań ustalany indywidualnie z nauczycielem.

Kontakt; info@polskaszkolawcheltenham.co.uk